spinner

SANDNES
Næringsbygg I Sandsgårdveien 14

Sandvedparken - Flott beliggende boligtomt med rammegodkjent bolig med leilighet - Ingen byggeklausul

Tomt
Eiet
2 950 000 kr
Omkostninger: 85 900 kr
Totalt: 3 035 900 kr
524 m²
Visning
Kontakt megler

Mer om tomten

Nydelig beliggende boligtomt i skrånende terreng ned mot Sandvedparken. Den ligger like ved tursti ned mot parken og en har fin beliggenhet i rolig gate. Det foreligger rammegodkjenning for ny enebolig med carport på eiendommen.

Boligen som er rammegodkjent går over 3 plan. Den har BRA på ca 187 kvm der 43 av dem er godkjent leilighet. Videre er det gitt rammegodkjenning for carport med sportsbod til sammen BRA 37 kvm. Boligen er tegnet av Husgalleriet ved Siv. ark. Marita Hamre. Det kan være muligheter til å endre på planløsninger etc. men innenfor den rammetillatelsen som er gitt.

Økonomi

Betalingsvilkår

Hele kjøpesummen inkl. omkostninger innbetales pr. overtagelsesdato.

Omkostninger

1. Dokumentavgift til staten: 2,5% av kjøpesum
2. Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525
3. Evt. tinglysingsgebyr for pantedokument kr. 525
4. Help Boligkjøperforsikring kr. 11.100 (frivillig)
For prisant. kr. 2.950.000,- utgjør dette samlet kr. 85.900,- inkl. Help Boligkjøperforsikring.

Finansiering

Finansiering i Sparebanken Vest etter bankens kredittvurdering. Kontakt megler, eller ring 05555 for nærmere informasjon.

Økonomisk rådgivning

Dersom det er ønskelig, og kunden gir sitt samtykke, kan Eiendomsmegler Vest formidle tilbud om forsikring, finansiering eller plassering gjennom Sparebanken Vest. For dette mottar Eiendomsmegler Vest formidlingsprovisjon.

Budgivning

Gi bud gjennom vår online budgivningstjeneste, eller kontakt megler

Siste bud

Frist:

Dager
:
Timer
:
Min
:
Sek

Slik foregår budrunden

Første bud skal gis ved at man fyller ut budskjemaet. Budforhøyelser skjer fortrinnsvis ved at man, etter samtale med megler, mottar en SMS fra megler. Budgiver må deretter bekrefte budet ved å besvare meglerens SMS.

Det finnes ikke snarveier eller optimal budstrategi. Alle salg er for ulike til det. Normalt er det den som byr høyest og ikke tar forbehold (eks. om finansering) som får tilslaget. Det er ikke taktikken som avgjør budrunden generelt – det er lommeboken. Derfor er det viktig å kjenne sin økonomiske ramme og holde seg innenfor den.

Fyll ut budskjemaet riktig, og ha finanseringsreferanse og tanker om overtakelse klar. Vær tilgjengelig og hold tidsfrister. Husk at bud er bindene frem til akseptfristen utløper. Dette gjelder selv om høyere bud kommer inn. By derfor aldri på flere eiendommer samtidig.

Vi anbefaler alle å lese «Informasjon om budgivning» som du finner under.

Informasjon om budgiving

Forskrift om eiendomsmegling §§ 6-2 og 6-3 regulerer hvordan budgivning skal foregå. Særlig viktig for deg som forbruker er § 6-3 (4) som bestemmer at megler kun kan «…..formidle bud, aksepter og avslag som er gitt skriftlig. Oppdragstaker skal innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud formidles». Første bud skal, om ikke annet er særskilt avtalt, gis ved at man fyller ut Eiendomsmegler Vest AS sitt budskjema.

Budforhøyelser skjer fortrinnsvis ved at man, etter samtale med megler, mottar en SMS fra megler. Budgiveren må deretter bekrefte budet ved å besvare meglerens SMS med en kode. I enkelte tilfeller kan e-post benyttes. Megleren må alltid varsles på telefon før bud sendes inn. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt denne salgsoppgaven.

spinner