spinner
ISDALSTØ

Kubbaleitet 40

Alverparken Bustad 1 og 2 - 6/8 solgt! Åtte nye og moderne 4-roms leilegheiter. Ingen forskotsbetaling.

Uspesifisert
Eiet
Omkostninger:
Totalt:
Areal P-rom fra: 77 m² til 77 m²
Visning
Kontakt megler

Velkomen til Alverparken, eit knutepunkt mellom Isdal og Ikenberget i Lindås kommune. Alverparken skal no byggast ut til eit nytt, moderne og triveleg buområde for folk i alle aldrar. Herifrå kan du nyte utsikta mot leia i Hagelsundet i sør og Håøy og Radfjorden mot vest.

Med sør-vestvendt plassering like ved Kvernafjorden ligg alt til rette for eit godt og triveleg bumiljø med vektlegging på mellom anna deilige park- og grøntområder. Den unike kyststien vert vidare utbygga langs fjorden i solrike og maritime omgivnader. Kyststien vert vidare etablert under utbygginga av feltet. Det vert her også atkomst til naustområde med to eksisterande naust som bebuarane fritt kan nytta seg av.

Frå Alverparken er det gangavstand til både Alversund skule og offentlege servicetilbod ved regionsenteret Knarvik. Innan kort gangavstand finn ein flott opparbeida badeplass i Isdal, barnehage ved Stølen samt daglegvarebutikkar som Kiwi på Ikenberget og Eurospar i Isdal.

Til Bergen sentrum og Mongstad tar det ca. 30 min. med bil.

I Alverparken er det lagt vekt på vel gjennomtenkte løysingar og gode kvalitetar for å gje deg som kjøpar enkle rammer i kvardagen. Bygningane er planlagde og teikna av Reigstad Bygg og Eigedom AS – som har lokal forankring og eit godt omdøme frå tidlegare byggeprosjekt.

Fyste byggetrinn i Alverparken er planlagd med 8 sjølveigarleilegheiter. Leilegheitene vert liggjande i to forskjellige bygningskroppar i form av to firemannsbustadar. Alverparken vil i sin heilskap oppførast i fleire byggje- og salstrinn.

Entreprenør er Reigstad Bygg og Eigedom AS,
Org.nr. 982 231 345

Seljar er Sommerro Panorama AS,
Org.nr.: 997 431 901.

Det er lagt vekt på å tilpasse seg omgjevnadane i området. Eit av hovudmåla har vore å teikna effektive og funksjonelle romløysingar. Reigstad Bygg og Eigedom har lang erfaring og kompetanse innan denne type bygg.
Det vert nytta lokale underleverandørar som utbyggar har god erfaring med.

Sjå prosjektet si nettside for meir informasjon og for å melde di interesse: Alverparken.no

Nøkkelkvalitetar:
- Særs gode soltilhøve
- Sjøutsikt og kyststi ved Kvernafjorden
- Sti til naustområde
- Opparbeida uteområde og parkanlegg
- Arealeffektive leiligheiter
- Gangveg til offentlege servicetilbod og badeplass

Nokre gode grunnar til å kjøpe ny leilegheit:
- Fast pris
- Lave omkostninger
- Ingen betaling før ferdigstilling/overtakelse
- Godt innendørsklima
- Fem års entreprenørgaranti
- God tid til eventuell sal av eigen bustad
- Godt isolerte bygg gjev lav straumkostnad
- Ferdig opparbeidde utomhusareal
- Svært lave vedlikehaldskostnader, då all utvendig materiale er ferdig behandla i Møre Royal
- Mogligheit for tilvalg og endringar
- Tidsriktig standard
- Bygget etter dagens byggestandard
- Ettårsbefaring med gjennomgang saman med utbygger

Finn din bolig

Mine valg:

Denne boligen kan passe deg

Disse 7 boligene kan passe deg

Soverom:
Etasje:
P-rom:

BRA:
P-rom:
Soverom:
Etasje:

Pris:

spinner

Ingen Boliger passer søket

Økonomi

Finansiering

Finansiering i Sparebanken Vest etter bankens kredittvurdering. Kontakt megler, eller ring 915 05555 for nærmere informasjon.

Økonomisk rådgivning

Dersom det er ønskelig, og kunden gir sitt samtykke, kan Eiendomsmegler Vest formidle tilbud om forsikring, finansiering eller plassering gjennom Sparebanken Vest. For dette mottar Eiendomsmegler Vest formidlingsprovisjon.

spinner